TCA=TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

És una malaltia psiquiàtrica crònica. L’anorèxia Nerviosa (AN) i la bulímia Nerviosa (BN) són dos tipus de TCA.
Símptomes:
 • Pèrdua anormal de pes.
 • Rebuig a realitzar àpats en família
 • Negació de les sensacions de gana, cansament i fatiga
 • Dificultat en reconèixer les emocions
 • Alteració del caràcter
 • Disminució de les hores de son
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Desinterès o aïllament social
 • Baixa autoestima
 • Actituds i conductes "estranyes" davant el menjar
 • Augment de l’exercici físic
 • Expressar una clara insatisfacció per la seva imatge corporal
 • Consum de laxants y/o diürètics sense causa mèdica
 • Menjar molt poc durant el dia i grans quantitat durant la nit o Aixecar-se a mitja nit per menjar
 • Veure’s gras encara que la realitat sigui contraria
Pasos a seguir en cas de dubte:
Una de les característiques del trastorn és la negació de la malaltia.
És recomanable:
 • Observar la seva conducta
 • Reforçar i mantenir la comunicació
 • Interessar-se pels seus estudis o activitats
 • Oferir suport i ajuda
Si s’ha detectat un TCA, és convenient seguir els passos anteriors. No culpabilitzar a la persona ni a un mateix. Donar a l’afectat opcions de tractament. I buscar un acord amb la mediació de professionals

Comentaris