LA DESINFORMACIÓ NUTRICIONAL

La mala informació nutricional i alimentaria, comporta diversos efectes negatius, el principal i més important és sobre la nostra salut i l’altre sobre l’economia.

Les fonts de desinformació són: revistes, televisió, llibres, diaris, etiquetatge erroni, amics, coneguts... I també Internet on tothom pot ser un expert.

Com identificar fraus dietètic-nutricionals? Trobant afirmacions que:
  1. prometin resultats ràpids
  2. prometin resultats màgics
  3. prohibeixin el consum d'un aliment o grup d'aliments
  4. Llistes d’aliments bons i aliments dolents
  5. exagerin la realitat científica d'un nutrient
  6. aconsellin productes dietètics als quals s'atribueixen propietats màgiques
  7. recomanacions que estiguin basades en el consum de productes dietètics cars i venuts precisament per qui realitza aquestes afirmacions
  8. incloguin històries o testimonis
  9. contradiguin a col·lectius sanitaris de reputació reconeguda
Actualment podem trobar gran varietat d’informació i desinformació nutricional i alimentaria, cal orientació i distingir entre afirmacions fiables, rigoroses i altres que no ho són. 
El professional de referència, en aquest cas, és el Dietista-Nutricionista.

Comentaris