OBESITAT

El concepte d'Obesitat: excés de teixit gras corporal que en general, i no sempre, es veu acompanyada per un increment del pes del cos.
L’OMS ha demostrat que l'OBESITAT és una malaltia seriosa, que amenaça la vida i que està associada a múltiples problemes de salut.
El tractament sempre haurà de ser personalitzat i adaptat a les característiques que presenti el malalt i es pot aconseguir una notable millora en les malalties associades a l'obesitat i en la qualitat de vida.
És una malaltia complexa i amb múltiples causes: herència genètica; el comportament del sistema nerviós, endocri i metabólic; el tipus d'estil de vida que es dugui, com la vida sedentària; i factors psicològics.
El grau d'Obesitat es determina mitjançant l'Índex de Massa Corporal (IMC), que és el quocient entre el pes en Kg dividit per la talla en metres al quadrat.

Comentaris