ALIMENTS FUNCIONALS. PART I

Un aliment funcional (AF) és funcional si un dels seus components s'ha demostrat que proporciona un efecte beneficiós afegit, a més del valor nutricional , sobre una o diverses funcions de l'organisme. És a dir, que els AF són productes tradicionals amb un benefici afegit per a la salut a més de la nutrició bàsica.

Característiques d'un Aliment Funcional?
 • Aliment elaborat per aconseguir algun benefici afegit, ja sigui per addició, eliminació o reducció d'algun dels seus components
 • Aliment "clàssics" al qual s'incorpora, substitueix o modifica algun component sempre que tingui un efecte clarament beneficiós per a la salut
 • Aliment que complementi la funció nutritiva i la prevenció de malalties en una alimentació completa, variada i equilibrada
 • Aliment que no es presentarà mai en forma de càpsula o comprimit
També són Aliments Funcionals aquells aliments naturals que per la seva naturalesa tenen efectes específics beneficiosos per a la salut. 
Exemples d’Aliments Funcionals naturals: L'Oli d'oliva, la Fruita i la Verdura, els Aliments rics en fibra soluble...
Exemples d’Aliments Funcionals:
 • Probiòtics: són aquells aliments que contenen bacteris vius que es mantenen actives a l'intestí i afecten beneficiosament a una o diverses funcions de l'organisme (rehidratació en diarrees), com ara el iogurt.
 • Prebiòtics: es defineixen com a ingredients no digestibles dels aliments que afecten beneficiosament l'organisme estimulant selectivament el creixement i l'activitat d'alguna de les bactèries ja establertes en el còlon, com ara la fibra.
Tant els probiòtics com els prebiòtics afavoreixen al bon funcionament de la flora del còlon
 • Fibra dietètica: és la matèria vegetal resistent a l’acció dels enzims digestius i es classifica en:
  • Soluble: com les pectines, gomes o mucílags i en trobem en fruites, llegums i vegetals i redueixen el risc de les malalties coronaries.
  • Insoluble: com les cel·luloses, hemicel·luloses i lignina i en trobem a cereals, llavors, llegums i vegetals ajudant a disminuir el colesterol.
 • Fitoesterols o esterols vegetals: substàncies vegetals similars al colesterol humà. En aportar-los a la dieta disminueix l’absorció del colesterol dolent o colesterol LDL a l'intestí. Els trobem en margarines i productes làctics
 • Oli d’olivaredueix el risc de malaltia coronària, hipertensió arterial i altres malalties
 • Àcids grassos omega 3: són part dels olis del peix i prevenen de malalties cardiovasculars, càncer de mama, malalties inflamatòries...
 • Flavonoides: són els compostos fenòlics de fruites, verdures, fruits secs, llavors i cereals. També els trobem al té i al vi. Ens donen propietats antiinflamatòries, antihipertensives, diürètiques entre altres.
 • Àcid linoleic conjugat: CLA en trobem a olis de llavors i molt abundant als greixos de la llet dels animals rumiants. Té un efecte actiu per a controlar el greix abdominal.
 • Altres: la soja, la colina i la lecitina, ...
Continua llegint sobre aquest tema aquí

Comentaris