Alimentació Infantil dels 6 als 12 mesos

INTRODUCCIÓ D'ALIMENTS (Part I)
L’alimentació del infant comprèn en primer lloc el període de lactància (de quatre a sis mesos) durant el qual l’aliment exclusiu ha de ser la llet materna o, si no és possible, les fórmules preparades per a lactants. Durant el període de transició (de sis a dotze mesos), s’inicia l’alimentació complementària, introduint aliments diferents.
A continuació trobaràs quan incorporar els nous aliments fins als 11 mesos, és una informació orientativa, ja que, depenent del desenvolupament i característiques del nadó, es podran reorientar els mesos d'incorporació.
La introducció de nous aliments, diferents de la lactància, comença als 6 mesos (4 si seguim lactància artificial) i seria adequat seguir aquests consells:
 • No introduir més d'un aliment nou el mateix dia/setmana.
 • Començar oferint petites quantitats.
 • Respectar l'apetència del nen o nena.
 • Oferir els aliments en estat natural, no afegir sucre, mel ni sal.

Calendari d'introducció d'aliments:

 • Cereals sense gluten als 6 mesos
 • Fruita en suc natural, compota i triturada als 6 mesos (Atenció! per les fruites vermelles esperarem)
 • Verdura en purés als 6 mesos (evitar les verdures flatulentes i les riques en nitrats)
 • Oli d'oliva verge cru als 6 mesos
 • Carn blanques o vermelles magres als 7 mesos
 • Cereals amb gluten als 7 mesos
 • Sèmoles de pasta o arròs als 8 mesos
 • Pa i galetes als 8 mesos
 • Peix magre blanc als 9 mesos
 • Iogurt natural sense sucre als 10 mesos
 • Rovell d’ou als 10 mesos (la clara l’introduirem a l’any)
 • Llegums en purés fins passats pel passa purés als 10 mesos
 • Tomàquet cuit sense pell ni llavors als 10 mesos
 • Pasta fina i arròs als 10 mesos
L’edat infantil és el període de la vida on es comencen a establir els hàbits alimentaris que persistiran en l’adult per aquest motiu caldria que:
 • A partir dels 10 mesos comencem a oferir els aliments aixafats o tallats a trossets petits.
 • També a partir dels 10 mesos hem de deixar que el nen mengi sol i ho faci amb els dits
Totes aquestes indicacions seran sotmeses al consens dels professional sanitaris que segueixen l’evolució del infant (Dietista-Nutricionista, Infermeria, Pediatria)


Fonts:
L’alimentació de la mare i dels nens petits. CESNID . Ed. Pòrtic, 2001
Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys) de la Generalitat de Catalunya. 2009
L’Alimentació d’1 als 3 anys. Guia per escoles, pares i educadors. 2009

Comentaris