L’alimentació en el Síndrome de Down

Sabies que les nenes i els nens amb Síndrome de Down, són més propensos a patir obesitat? Per a prevenir l’obesitat s’ha de començar de ben petits, els adults som responsables d’ensenyar uns bons hàbits alimentaris i posar les eines a l’abast dels infants per a la pràctica d’activitat física.
El possible augment de pes ràpid, pot ser donat per un hipotiroïdisme, ja que un elevat nombre de persones amb Síndrome de Down poden arribar a patir-ho juntament a un altre factor que també pot influenciar-hi és la hipotonia muscular (músculs amb baix to o dèbils).
Que puc fer jo per ajudar?
Compartir moments diaris d’activitat física i oferir una alimentació adequada en qualitat i quantitat de proteïnes:
  • Proteïna Animal: carn, peix, ou, làctics,...
  • Proteïna Vegetal: llegums, fruits secs, llavors,...
El que farà serà obtenir nutrients essencials pel creixement físic i enfortir la musculatura.
Dificultats a l’hora de menjar:
Els infants amb Síndrome de Down, tenen problemes per mastegar ja que els seus músculs de la boca estan poc desenvolupats, les dents els tarden més a sortir i a formar-se, per tant, la introducció dels aliments sòlids arribarà més tard que en els nens sense aquest síndrome.
Com farem aquesta introducció alimentaria?
Un cop el nen comenci amb una alimentació complementària a la lactància, el que farem serà preparar triturats, per ajudar a que vagin preparant els músculs de la boca per a que quan arribi el moment d’introduir els aliments ja sàpiguen com fer-ho. Intentarem no posar aliments de doble textura, és a dir una sopa on hi ha líquid i sòlid l’evitarem. Un cop ja hem introduït el triturats, i hem vist que no generen cap problema de deglució, introduirem les textures modificades amb aliments xafats per exemple.
Autor: Peppapig47
Malalties que poden presentar: Celiaquia
Entre un 7-12% dels Síndrome de Down presenten celiaquia.
Com podem pensar que el nostre infant és celíac?
Quan aquest nen presenta: diarrea crònica, femta pastosa i brillant, no guanya pes, està irritant i presenta pèrdua de gana. En aquests casos, el que s’ha de fer és un bon diagnòstic i en cas positiu retirarem el gluten de la seva alimentació, al retirar-lo el que farem serà normalitzar les vellositats i perdre els símptomes que patia i així poder fer una digestió i absorció de nutrients el millor possible.
Conclusions: 
Realitzar una alimentació equilibrada i variada, practicar activitat física, no utilitzar el menjar com a premi ni recompensa i per últim un bon suport professional a les famílies, 
valorant més les coses positives que fan bé, que no pas les negatives.
Associacions:
Entrada realitzada per l'alumna Marina Canales Basora en pràctiques del GSTD de l'Institut Cal·lípolis

Comentaris