DIETES (SENSE) MIRACLE

Cada any trobem noves propostes per aprimar-nos rapidament i sense esforç, impulsades amb autèntiques campanyes de màrqueting, que aconsegueixen un nombre substancial de seguidors. Cal que en desconfiem.
 • COM IDENTIFICO UNA DIETA MIRACLE?
Quan ens ofereix promeses impossibles. El miracle en la majoria de casos es la pèrdua de líquids del cos. Així, ens aprimem a costa de la pròpia salut i de forma temporal.
 • QUINS PERILLS HI HA DARRERA D’AQUESTS MÈTODES?
Molts: des de danys psicològics, a trastorns alimentaris o malalties carencials per la falta d'algun nutrient o malalties cardiovascular o càlculs renals o insuficiència renal...
 • QUINA ÉS LA DIETA DE MODA D’AQUESTA TEMPORADA?
La dieta miracle de moda d’aquest estiu és la promoguda pel francès Pierre DUKAN. I l’Agencia Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes (AEDN) ens alerten que és un "frau", és il·legal i no serveix per aprimar si no que suposa un risc per la salut pública.
Degut al següent:
 • Absència de fonament científic. 
 • Promet resultats "ràpids" i "màgics" 
 • Prohibeix el consum d'un aliment o grup d'aliments 
 • Conté llistes d'aliments "bons" o "dolents" 
 • Exagera la realitat científica d'un nutrient 
 • Aconsella productes dietètics als quals s'atribueixen propietats extraordinàries 
 • Inclou relats, històries o testimonis per aportar credibilitat, 
 • I conté afirmacions que contradiuen a col·lectius sanitaris de reputació reconeguda.

Comentaris