L’EXCÉS DE PES S’HERETA?

L’herència té un paper molt important, de pares obesos el risc de patir obesitat per a un nen és 10 vegades superior. A causa de tendències metabòliques d’acumulació o d’emmagatzematge de greix, però també es deu al fet que els hàbits culturals, els hàbits alimentaris i el sedentarisme contribueix a repetir els patrons d’obesitat de pares a fills.
L’obesitat no s’hereta, el que s’hereta és el conjunt d’hàbits alimentaris i d’hàbits d’exercici.
L’OBESITAT és una malaltia complexa i amb múltiples causes.
CAUSES DE L’OBESITAT:
  • L’ALIMENTACIÓ DESEQUILIBRADA
  • SEDENTARISME
  • METABÒLIQUES
  • GENÈTIQUES
  • NEUROENDOCRINES
  • SOCIOCULTURALS
  • PSICOLÒGIQUES
En conclusió hi ha dues causes principals i més comunes:
  1. La Major ingesta d’energia que el cos no crema.
  2. La menor pràctica d’activitat física que el cos necessita.
PREVENCIÓ:La millor prevenció és alimentar-se correctament realitzant educació alimentaria als nens i a les famílies, promocionant l’activitat física, realitzant controls periòdics de pes i alçada, i amb programes educatius.

Comentaris