ERRORS ALIMENTARIS DURANT LA INFANTESA

Els errors alimentaris que s’observen en la població infantil poden ser resultat de l’actitud que mostrem els adults davant els aliments
CONSELLS PER EVITAR ELS ERRORS ALIMENTARIS
1.         Fomentar l’alimentació saludable
2.         Potenciar l’aigua
3.         Motivar la realització d’activitat física
4.         Evitar els excessos
5.         No obsessionar-nos pel pes
6.         No utilitzar l’alimentació com a control d’actituds o omplir disgustos
7.         Ni els aliments com a premi
8.         Donar la importància a l’esmorzar
9.         Oferir la màxima varietat
10.      Crear un ambient de tranquil·litat
11.      Evitar distraccions durant l’àpat
12.      Educar-lo a mastegar
13.      No forçar a menjar
14.      Planificar activitats tranquil·les desprès dels àpats
CONCLUSIÓ: Donar bon exemple sempre

Comentaris