Pla de Salut 2021-2025, més enllà de l’absència de la malaltia i de la supervivència

Aquest mes de novembre s'ha presentat el Pla de Salut 2021-2025 de la Generalitat de Catalunya i vull compartir amb tu que m'agrada que parteixi d'un concepte de salut més ampli, com diu el títol més enllà de l'absència de malaltia i de la supervivència i que té en compte l'abordatge de les desigualtats i les diferents disciplines.

El pla té com a ambició una població sana que gaudeixi, individualment i col·lectivament, del benestar físic i emocional en tot el seu potencial. Presenta, doncs, una visió integradora de la salut, tenint en compte els determinants socials, l'atenció, el respecte a l'autonomia de les persones i la cura de l'entorn.

Pla de Salut de Catalunya 2021-2025

Trobem grans estratègies: 

 1. Igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida 
 2. Reducció del risc: activitat física saludable i reduir el consum de tabac i alcohol
 3. Morbiditat: disminuir la prevalença de l'excés de greix o pes
 4. Entorns saludables

També Prioritats de Salut a Catalunya: 

 1. Estils de vida i els factors de risc
 2. Benestar emocional i salut mental
 3. Desigualtats socials i de salut
 4. Cronicitat, complexitat i fragilitat
 5. Medicalització de la vida quotidiana
 6. Violències masclistes
 7. Malalties transmissibles i pandèmies
 8. Contaminació ambiental
 9. Resistència microbiana

Us puc anunciar que els Dietistes-Nutricionistes en formarem part. 
Endavant que tenim molta feina!

Comentaris